SBOBET เนย์มาร์ไม่เล่นโคปา อเมริกา

SBOBET

บาร์เซโลนา และสมาคมฟุตบอลบราซิล ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าดาวยิงพระกาฬจะลงช่วยชาติในฟุตบอลโอลิมปิคเพียงรายการเดียว

SBOBET บาร์เซโลนาและสมาคมฟุตบอลบราซิล ได้ข้อตกลงร่วมกันแล้วว่า จะให้เนย์มาร์ ลงเล่นในฟุตบอลโอลิมปิคช่วงเดือนสิงหาคม และไม่ต้องไปเล่นโคปา อเมริกา ในเดือนมิถุนายน

ดาวยิงวัย 24 ตกเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งเมื่อสมาคมฟุตบอลบราซิลแสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการตัวเขาในทั้งสองรายการ แต่บาร์เซโลนาไม่ต้องการให้ผู้เล่นของสโมสรต้องถูกใช้งานหนักติดต่อกันในช่วงปิดฤดูกาล ก่อนที่ล่าสุด อซุลกรานาจะแถลงว่าทั้งสองฝ่ายได้ข้อยุติในกรณีนี้แล้ว

บาร์เซโลนา และสมาคมฟุตบอลบราซิล ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าดาวยิงพระกาฬจะลงช่วยชาติในฟุตบอลโอลิมปิคเพียงรายการเดียว

บาร์เซโลนาและสมาคมฟุตบอลบราซิล ได้ข้อตกลงร่วมกันแล้วว่า จะให้เนย์มาร์ ลงเล่นในฟุตบอลโอลิมปิคช่วงเดือนสิงหาคม และไม่ต้องไปเล่นโคปา อเมริกา ในเดือนมิถุนายน

ดาวยิงวัย 24 ตกเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งเมื่อสมาคมฟุตบอลบราซิลแสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการตัวเขาในทั้งสองรายการ แต่บาร์เซโลนาไม่ต้องการให้ผู้เล่นของสโมสรต้องถูกใช้งานหนักติดต่อกันในช่วงปิดฤดูกาล ก่อนที่ล่าสุด อซุลกรานาจะแถลงว่าทั้งสองฝ่ายได้ข้อยุติในกรณีนี้แล้ว